Věta podle postoje mluvčího

 

Mluvčí formuluje svou výpověď tak,:

Ø      aby něco sdělil o skutečnosti

Ø      aby něco zjistil o skutečnosti

Ø      aby vyjádřil svoji vůli k realizaci skutečnosti

záměr (postoj) mluvčího je vyjádřen různým typem vět:

 

Věta oznamovací

Ø      vyjadřuje oznámení, prosté sdělení, tvrzení či informaci

Ø      v písmu je označena zpravidla tečkou

Ø      sloveso je ve způsobu oznamovacím (indikativu) nebo podmiňovacím (kondicionálu)

Ø      intonace je klesavá - Venku zase prší. Přinesl bych nákup.

 

Věta tázací

Ø      vyjadřuje dotaz, otázku

Ø      v písmu je značena otazníkem

Ø      sloveso je ve způsobu oznamovacím nebo podmiňovacím

Ø      intonace je stoupavá, nebo stoupavě klesavá

o       otázky doplňovací obsahují tázací slovo a nelze na ně odpovědět ano/ne - Kdo to udělal? Kolik je hodin ?

o       otázky zjišťovací umožňují odpověď ano/ne -  Budeš se dívat na televizi?     Nešel bys ven?

o       otázky vylučovací se ptají na více možností a odpovídáme na ně částí otázky - Půjdeš do kina, nebo zůstaneš doma?

o       otázky řečnické jsou zvláštní typy otázek, na něž nečekáme odpověď - Mohl by o tom někdo pochybovat?

o       otázky rozvazovací se obracejí na mluvčího, ptáme se sami sebe - Kam jsem to jen dala?

 

Věta žádací

Ø      vyjadřuje žádost jako přímý rozkaz, zákaz nebo vybídnutí pomocí:

o       rozkazovacího způsobu slovesa (např. Zavři!)

o       infinitivu (např. Nedýchat!)

o       oznamovacího způsobu (např. Tam si sedneš.)

Ø      bývá zakončena vykřiční­kem

Ø      intonace je klesavá nebo stoupavě klesavá - Dones to sem! Okamžité mě pustíš!

 

Věta přací

Ø      vyjadřuje přání nebo žádost, přičemž uskutečnění nezávisí na mluvčím ani příjemci

Ø      graficky bývá zakončena vykřičníkem

Ø      sloveso je v indikativu nebo kondicionálu, intonace klesavá - Ať se ti to podaří! Kéž bychom ji potkali včas!

 

 

Tato stránka WWW je 19