Předmět a příslovečné určení

PŘEDMĚT (OBJEKT)

Vyjadřuje:

na co se děj orientuje

co je jím zasahováno nebo čeho se týká

Rozvíjí sloveso nebo dějové přídavné jméno, které řídí jeho tvar (závislost je tedy vyjádřena rekcí).

Ptáme se na něj pádovými otázkami.

Př. odpověděl matce - dat., schopen msty - gen., odpovědný za sebe - ak.

Je vyjádřen nejčastěji:

 

Předmět může být:

Typickým pádem předmětu je v češtině 4. p. bez předložky (např. Napsal dopis.).

Může však být i v jiných pádech:

 

 

PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ (ADVERBIALE)

Vyjadřuje různé okolnosti děje nebo míru této okolnosti.

Rozviji sloveso, přídavné jméno nebo příslovce, ale není pádově řízeno (závislost je tedy vyjádřena přimykáním).

Př. přicházet večer, pozdě večer, krásný od přírody.

Základními čtyřmi typy (a jejich podtypy) jsou příslovečná určení:

místa - otázky kde?, kudy?, až kam?, odkud?, kam'/

(např. Proběhl parkem. Záclony dosahovaly až na zem. Položil sešit na stůl.)

 

času - otázky kdy?, odkdy?, dokdy?, za jak dlouho?

(např. Přišel večer. Od neděle mam angínu. Za tři dny odjedu.)

 

způsobu - otázky jak?,  jakým způsobem?

(např. Zpívá falešně. Zpívá jako slavik. Zpívá k popukaní.)

    •  míry - otázky jak?,  do jaké míry?

            (např. lehni křičel. Křičel jako pominuty. Křičel do ochraptění.)

    •  prostředku - otázky s čí pomocí?, pomocí čeho?
            (např. Psali jsme perem. Jedli příborem. Cestovala lodí.)

    • zřetele

            (např. Barvou vlasů/co se barvy vlasů týče/co do barvy vlasů se od nich lišila.)

 

příčiny (důvodu) - otázky proč?, z jaké příčiny? z jakého důvodu?

(např. Zemřel hladem. Pro nemoc se nemohl zúčastnit.)

    •  účelu - otázky proč?, za jakým účelem?

            (např.: Odjel se léčit. Šla si zaplavat.)

    •  podmínky - otázky proč?, za jaké podmínky?

            (např. při dodržení předpisů, v případě nouze)

    •  přípustky - otázka i přes co?

            (např. přes nepříznivé počasí, Při nejlepší vůli to nejde.)

 

Příslovečné určení bývá vyjádřeno:


 

 

Tato stránka WWW je 14