Skladba – věta, výpověď, větné vztahy a jejich vyjadřování

 

Skladba:

*  jazykovědná disciplina

*  zabývá se mluvnickou a významovou stavbou vět a souvětí

 

Věta

Nejčastější forma slovního vyjádření myšlenky, výpovědi.

 

Výpověď

Může být pronesená nebo napsaná. Je to jednotka komunikace. Věta je realizací výpovědi.

V. má stránku:

*  obsahovou – o něčem vypovídá

*  modální – tzn., že může být ve formě oznámení, otázky, rozkazu, přání

*  jen z výpovědi usuzujeme jak a proč byla věta vyslovena

     *      věta: „Mám toho dost.“ může být:

              * výhružka

              * oznámení

              * nabídka

 

Větné vztahy a jejich vyjadřování

Větné členy ve větě jsou navzájem spojeny významovými vtahy:

* predikace

* determinace

* koordinace

* apozice

 

Predikace (přisuzování)

* je vztah mezi podmětovou a přísudkovou částí

* vyjadřuje se shodou (kongruencí) v osobě a čísle

* vyskytuje se pouze u dvojčlenných vět – je přítomen podmět a přísudek

 

Determinace (určování)

Je vztah mezi členem rozvíjejícím (závislým) a členem řídícím

d. může být vyjádřena:

* shodou (kongruencí) – hezký dům x hezkého domu; jeho pes štěkal x její fenka štěkala

Ö     shoda je v pádě, rodě, čísle, nebo osobě

Ö     s. se uplatňuje u přísudku, přívl. shod. a u doplňku

* řízeností (rekce) – sází (koho/co) mrkev; výstavba (koho/čeho) haly

Ö     člen řídící určuje pád závislého jména

Ö     ř. se uplatňuje v předmětu, přívlastku nesh., doplňku

* přimykáním (adjunkce) – mezi členy je pouze významový vztah nastoupil do vlaku x nastoupil k policii

Ö     p. se uplatňuje v příslovečném určení a v přívlastku nesh.

 

Koordinace (souřadnost)

Je vztah mezi navzájem nezávislými celky (větnými členy, větami)

Mohou být tyto koordinační vztahy:

*  slučovací

*  stupňovací

*  odporovací

*  vylučovací

*  příčinný

*  důsledkový

 

Apozice (přistavování)

Je spojování dvou nebo více členů téže členské platnosti.

Totéž můžeme říci jinými slovy.

Takový člen označujeme jako přístavek.

Bedřich Smetana, hudební skladatel, je velmi ceněn.